Joulukalenteri 2020 -kilpailun säännöt

Järjestäjä

Kuva-Järvinen Ky
Annankatu 8
24240 SALO

Osallistumisohjeet

Arvontaan voi osallistua 1.–24.12.2020 Kuva-Järvisen verkkosivulla. Arvontaan osallistuminen tapahtuu sivun lopussa olevalla lomakkeella. Osallistujan tulee jättää yhteystietonsa arvontalomakkeen kautta. Osallistumalla arvontaan, suostut myös samalla liittymään Kuva-Järvisen asiakasrekisteriin. Kaikki yhteystietonsa jättäneet ovat mukana viimeistään tammikuussa 2021 arvottavan palkinnon arvonnassa. Palkinto on yksi kappale Olympus Tough TG-6 -kameroita (palkinnon arvo 479 €).

Kalenterin luukkuja ei voi avata etukäteen, Kuva-Järvinen Ky julkaisee yhden edun per päivä joulukalenterissaan. Jokaista etua koskevaa tuotetta on saatavilla rajoitetusti ja etu on voimassa vain rajoitetun ajan.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua kuka tahansa kilpailun järjestämisaikana Suomessa asuva, 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö. Alle 18-vuotiaat voivat osallistua huoltajan suostumuksella. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

Arvonnan palkinto

Palkinto on yksi kappale Olympus Tough TG-6 -kameroita (palkinnon arvo 479 €). Palkinto arvotaan kaikkien arvontalomakkeen kautta yhteystietonsa jättäneiden kesken. Arvonta tapahtuu viimeistään Tammikuussa 2021.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa palkintojen aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta niiden vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän ja kampanjan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamiseen tai käyttämiseen.

Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Sääntöjen vastaiset osallistumiset hylätään. Jos järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen.

Yhteystietojen käyttö

Kilpailuun osallistuneiden nimi- ja osoitetietoja sekä sähköpostiosoitteita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.
Osallistumalla arvontaan, suostut myös samalla liittymään Kuva-Järvisen asiakasrekisteriin.

Lisätietoja rekisteriselosteesta

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

Kuva-Järvinen Ky pidättää oikeuden ehtojen sisällön muuttamiseen taantuvasti. Sisältöä muutetaan ainoastaan kampanjan hyvän toteutumisen varmistamiseksi ilman haitallista vaikutusta osallistujille.

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

Kuva-Järvinen Ky
Annankatu 8
24240 SALO

Puh. (02) 731 7911
asiakaspalvelu@kuva-jarvinen.com

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Markus Järvinen

Annankatu 8

24240 Salo
Puh. +358 445 322 330
markus.jarvinen@kuva-jarvinen.com

2. Rekisteröidyt

Kuva-Järvisen verkkokaupan asiakkaat

3. Rekisterin nimi

 Kuva-Järvinen asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella  

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

Asiakassuhteen hoitamiseen
Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
Tilastollisiin tarkoituksiin
Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

nimi

osoite

sähköposti

puhelinnumero

Asiakastiedot

tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen markus.jarvinen@kuva-jarvinen.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen;

kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä;

mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;

kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja

sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

Creamailer Oy

Tehden Oy

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Kuva-Järvinen ky:n rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet

Käytämme myös evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla www.kuva-jarvinen.com. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

13. Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

14. Selosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.kuva-jarvinen.com josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta.